Client stories

CIO-talks: Hans Denijs (Beaulieu) over de CIO van morgen

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
26 juni - 7 minuten
Hans

Een succesvolle CIO moet een holistisch beeld hebben van de organisatie, inclusief de zakelijke impact van IT-beslissingen, behoeften van teamleden en uitdagingen. Door de volledige stack van die noden te begrijpen, kan de juiste technologie gevonden, toegepast én aangepast worden aan die behoeften om het bedrijfsbrede succes te maximaliseren. Dat de CIO met andere woorden het bedrijf moet kunnen overzien bevestigt ook Hans Denijs, CIO bij Beaulieu International Group.

 

Hans Denijs heeft al meer dan twintig jaar ervaring als CIO, waarvan de helft bij het West-Vlaamse Beaulieu International Group, een wereldleider in een scala aan vloerbekledings- en materiaaloplossingen. Hij weet als geen ander dat de rol van CIO veranderlijk is, en merkt daarbij op dat het steeds belangrijker wordt om als CIO niet alleen een goede band te hebben met het IT-team, maar ook met de volledige organisatie, klanten, mogelijke partners én andere bedrijven. “Hoe groter en diverser het bedrijf, hoe uitdagender het wordt om een brug te slaan tussen de business en IT. Daarom heb je een duidelijk plan van aanpak en een top-down uitvoeringsarchitectuur nodig”, begint hij te vertellen.

 

Je bent de schakel tussen IT en de verschillende bedrijfstakken. Hoe pak je dat aan?

“Als CIO is het inderdaad belangrijk om van elke bedrijfstakken op de hoogte te zijn, zodat het IT-team continu kort op de bal kan spelen en een betrouwbare partner van de verschillende business units wordt en blijft. Om dat mogelijk te maken, kan je als CIO een governance model uitbouwen, waarbij je op regelmatige basis en op een gestructureerde manier in contact treedt met de business, en je luistert naar de hartslag van de organisatie. Er kan dan over de toekomstplannen, maar evengoed over de day to day business of over wat er leeft op de werkvloer gepraat worden. Zulke meetings zijn het ideale moment om bij te benen, maar daarnaast is het ook belangrijk om goed te communiceren en vooral voldoende vragen te stellen op álle niveaus.”

Hans Denys

De impact van IT wordt nog vaak onderschat. Hoe probeer je de business toch te betrekken bij wat jullie doen?

“Je kan vanuit IT een interne nieuwsbrief uitsturen. Bij Beaulieu verzenden we zelfs een aparte nieuwsbrief waarin onze BI-vorderingen in de verf gezet worden. Daarnaast kan je de business ook meer betrekken door informatie, verwezenlijkingen of misschien zelfs toffe tips te delen op het intranet. Hoe meer reclame, hoe beter. Maar IT’ers zijn ook geen marketeers natuurlijk, dus ik durf eerlijk toegeven dat het niet altijd even makkelijk is om de impact die we hebben duidelijk te maken.”

 

Hoe komt dat denk je?

“We zijn er allemaal schuldig aan hoor: sinds de opkomst van de smartphone en apps, verwachten we dat alles snel gaat en constant blijft draaien. Maar er wordt vaak vergeten welke inspanning het vergt om die applicaties te laten draaien. Tijdens de coronacrisis kwam er wel een kantelpunt. Thuiswerken werd de norm, waardoor het belang van IT plots wél heel duidelijk werd. Sindsdien heb ik de indruk dat het werk van IT-teams veel sneller opgemerkt en geapprecieerd wordt.”

stof

Er is de voorbije jaren sowieso een duidelijke herpositionering geweest van IT: het verschoof van back-office naar front-office. Hoe heb jij jouw rol zien veranderen?

“Er bestaat bijna geen enkel project meer zonder IT involvement. Omdat onze oplossingen steeds vaker op de voorgrond treden en ook gericht zijn op klanten, moet je ervoor zorgen dat die oplossingen er goed uitzien en gebruiksvriendelijk zijn. Daar werd vroeger veel minder belang aan gehecht. Ook de rol van bruggenbouwer is vrij nieuw. De CIO staat nog steeds in nauw contact met het IT-team, maar wordt veel meer betrokken bij de volledige business dan pakweg 15 jaar geleden. Dat brengt natuurlijk ook nieuwe verantwoordelijkheden en verwachtingen met zich mee.”

 

Hoe zie je die rol in de komende jaren nog verder evolueren en welke aspecten blijven belangrijk?

“De focus ligt momenteel bij veel CIO’s op Change Management, en ik verwacht dat die focus de komende jaren verder scherpgesteld zal worden. Het wordt niet alleen zaak om die rol als CIO op jou te nemen, maar ook om anderen tijdens het proces te begeleiden. Omdat het takenpakket van de CIO alleen maar breder wordt, zal het daarnaast cruciaal worden om prioriteiten te stellen, waarbij de beschikbaarheid, goede werking, prestaties en beveiliging van de kritieke applicaties in mijn ogen nog altijd de allerbelangrijkste verantwoordelijkheden zijn. Bovendien is het ook van belang dat die nieuwe tools zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, en ook daar zal de CIO steeds waakzamer voor moeten zijn. Last but not least zal ook Artificial Intelligence ongetwijfeld een grote impact hebben op onze rol. Hoewel de waarde van AI in de productie-omgeving nog erkend moet worden en we nog veel meer te weten moeten komen over de bredere impact ervan, staat het nu al buiten kijf dat we het hoe dan ook zullen moeten omarmen.”

 

Als CIO leg je niet alleen in-house veel relaties, maar ook buitenshuis. Waarom is dat zo belangrijk?

“Voornamelijk om kennis en nieuwe inzichten uit te wisselen. De IT-wereld zit in een stroomversnelling. Sparren met concullega’s is noodzakelijk om niet achterop te geraken, en nieuwe bewegingen op tijd op te pikken. Door informatieve events bij te wonen en in gesprek te gaan met andere CIO’s, blijf je veel meer op de hoogte van wat er leeft en wat ons nog te wachten staat. Daarom richtte ik een aantal jaar geleden ook zelf een netwerk op van CIO’s van een tiental Vlaamse bedrijven. We zitten twee keer per jaar, informeel en zonder vendors, samen om informatie, struikelblokken en bedenkingen uit te wisselen.”

De 4 rollen van de CIO van morgen

Hoe ziet de rol van CIO eruit in de toekomst? Van communicator tot change agent. Vier Vlaamse top-CIO's delen hun visie op hun veranderende rol binnen de organisatie van de toekomst in onze whitepaper. Aan het woord zijn Steve Decroubele (Galloo), Nico Vandenbroucke (Wit-Gele Kruis), Philip De Bie (Picanol) en Hans Denijs (Beaulieu International Group).

Ook interessant