Nieuws

4 key takeaways: Machine Learning & AI

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
12 juli - 7 minuten
ai

AI is niet nieuw, het bestaat al meer dan 60 jaar

Artificial Intelligence (AI) is een vakgebied dat al tientallen jaren bestaat, hoewel de term zelf pas in de jaren vijftig werd geïntroduceerd door Alan Turing, een Engelse wiskundige en pionier van theoretische informatica en kunstmatige intelligentie. De oorsprong van AI kan worden herleid tot de vroege pogingen om machines te bouwen die kunnen denken en redeneren zoals mensen; AI kan vandaag nog niet redeneren zoals mensen dat doen. AI kan correlatie zien en maar beperkt oorzakelijke verbanden blootleggen, zeker in een steeds veranderende context. Het maakt ook geen autonome beslissingen. Dat zijn autonome systemen die dit doen, AI zelf is slechts een onderdeel hiervan dat een nummer uitspit. Bijvoorbeeld: Fraude equals 0.75. Op basis van dit nummer zullen programmeurs een regel opzetten dat bijvoorbeeld alles wat hoger dan 0.7 is aanzien kan worden als fraude, alles eronder niet. Deze “threshold” wordt nooit als AI zelf gezet.

Hoewel AI al geruime tijd bestaat, heeft het de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt dankzij de toename van computerkracht, de beschikbaarheid van grote hoeveelheden gegevens en de verbetering van algoritmen. Dit heeft geleid tot doorbraken in gebieden zoals beeldherkenning, natuurlijke taalverwerking, autonome voertuigen en spraakassistenten.

Een baanbrekende vorm van AI is namelijk generatieve AI. Kort geschetst het type artificiële intelligentie dat zelf iets nieuws kan ontwikkelen aan de hand van machine learning. Bijvoorbeeld: je wenst een afbeelding op te zoeken van een bloem. Het algoritme wordt getraind op een dataset van beelden van bloemen die worden gebruikt om nieuwe unieke afbeeldingen van bloemen te maken. In de achtergrond leert het algoritme welke eigenschappen belangrijk zijn bij het maken van een realistische bloemafbeelding, zoals bijvoorbeeld de vorm van de bloem, de grootte van de bloem, de positie van de stengel. Generatieve AI gaat nieuwe afbeeldingen van bloemen creëren die er realistisch uitzien, maar die geen kopie zijn van al bestaande bloemenafbeeldingen.AI staat niet stil en is volgens sommigen zelfs te snel aan het evolueren…

3

AI kan gevaarlijk zijn...

Dat er gevaren zijn aan artificiële intelligentie, daar kunnen we niet vanuit. Dat we ons aan een Hollywood scenario mogen verwachten waarbij de robots het gaan over nemen, zo ver zal het niet komen. Het gaat zich vooral over de maatschappelijke, financiële en juridische gevolgen, die vaak zo complex en verstrekkend zijn, dat er nog te weinig regelgeving is. Bovendien moeten we ervoor waken dat de gegevens die we verzamelen en analyseren eerlijk en betrouwbaar zijn, en dat we de privacy van bedrijven en mensen volop respecteren. We moeten er ook voor zorgen dat we begrijpen hoe de algoritmen werken die we gebruiken, zodat we ervoor kunnen waken dat onze beslissingen niet worden beïnvloed door onbedoelde vooroordelen of discriminerende factoren, daarin schuilt het grootste gevaar.

Zo ook het voorbeeld van een CEO van een energiebedrijf in het VK gevestigd, die dacht dat de bestuurder van het moederbedrijf hem belde voor een betaling van zo’n 300 000,00 euro. Het was een deepfake stem, gedreven door AI. Er is weinig geweten over de legale en juridische gevolgen in dit geval; ook naar verzekering toe werd (nog) geen beslissing genomen.

Maar ook heel handig

AI kan heel wat menselijke taken overnemen, je kan het zelfs een vorm van kunstmatige intelligentie noemen die ons in staat stelt menselijker te zijn. Een voorbeeld was het selectieproces van Unilever. Ze verwerken bijna 2 miljoen sollicitaties per jaar. Unilever kan het zich niet veroorloven om talent over het hoofd te zien, alleen maar omdat het onderaan een stapel cv’s ligt. Om dit probleem aan te pakken werkte Unilever samen met Pymetrics, een specialist in AI-werving. Dit om een online platform te creëren, waardoor kandidaten in eerste instantie vanuit hun eigen huis kunnen worden beoordeeld, voor een computerscherm of een mobiele telefoon. Het hele verhaal kunnen we niet uit de doeken doen, maar kan je via deze link nalezen.

"Al onze sollicitanten krijgen een paar pagina's met feedback; hoe ze het deden in het spel, hoe ze het deden in de video-interviews, welke eigenschappen ze hebben die passen, en als ze niet passen, de reden waarom ze niet pasten, en wat we denken dat ze moeten doen om succesvol te zijn in een toekomstige sollicitatie." 

Dus hoewel Unilever nog niet helemaal klaar is om het hele wervingsproces over te dragen aan machines, heeft het laten zien dat het kan helpen bij de eerste "shifting" als het gaat om het vooraf screenen van sollicitanten.

Enkele statistieken hierbij:

  • De time to hire werd gereduceerd van 4 maanden naar 4 weken
  • Het job offer acceptance ratio steeg van 64% naar 82%
  • De diversiteit in het team was nooit zo groot: de selectie door AI was menselijker dan een menselijke selectie: er is geen bias naar voorkomen, etniciteit of voorlopleiding bijvoorbeeld

Gevolgen op de bedrijfsvoering

Het is niet de vraag óf AI een invloed zal hebben op je organisatie, maar eerder wanneer en in welk opzicht. Elk bedrijf zal zich moeten voorbereiden: zowel naar risicobeheer, privacybescherming, impact op de werkgelegenheid, ethische kwesties en noem maar op, er is nog veel meer om op te anticiperen en te voorzien. De Europese Unie is alvast druk bezig met een voorstel voor een rechtskader van AI.

Ps: dit artikel werd niet met Chat GPT geschreven ;)

Ook interessant