Nieuws

All-in-One versus Best-of-Breed oplossing

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
18 juli - 4 minuten
work

Bij het opstellen van een IT roadmap is een belangrijke beslissing of u als bedrijfsleider of IT-manager achter een traditionele All-in-One oplossing staat of eerder een Best-of-Breed oplossing waarbij verschillende toepassingen aan elkaar gekoppeld worden.

In de IT-wereld krijgen deze verschillende soorten toepassingen passende afkortingen. Enkele voorbeelden van toepassingen gerelateerd aan:

 • product: PLM, PDM, PIM
 • engineering: CAD, CAM, CAE, LIMS
 • operations/productie: MOM, MES, WMS, QMS, IIoT
 • bedrijfsondersteuning: ERP, APS, TMS, DMS, EAM
 • relatiebeheer: CRM, SRM, HRM

Betekent het dat u – als u voor een Best-of-Breed oplossing kiest – voor elk van deze functionaliteiten (waar u nood aan heeft) een apart pakket nodig hebt: nee, zeker niet. Het is best mogelijk dat één pakket meerdere van bovenstaande functionaliteiten kan ondersteunen (bv. ERP en WMS  in één pakket). Een belangrijk aspect bij het implementeren van een Best-of-Breed oplossing is het vastleggen van de scheiding van functionaliteiten: welk pakket is master van welke data? Welke (sub-)processen worden in welk pakket uitgevoerd en hoe wordt de nodige informatie tussen de verschillende systemen uitgewisseld? Etc.

Een typisch voorbeeld van een Best-of-Breed oplossing is het koppelen van een ERP en een MES pakket. i.deeds baseert zich bij het uitwerken van een dergelijke oplossing op de ISA-95 standaard. Heel wat ERP- en MES-pakketten zijn trouwens ook gebouwd volgens de ISA-95 standaard wat het koppelen van deze systemen vereenvoudigd.

Welke oplossing voor uw bedrijf het meest geschikt is, hangt af van uw bedrijfscultuur, de complexiteit van uw bedrijf en uw visie: waar wilt u als bedrijf op korte en op lange termijn naartoe groeien? Maar ook de huidige situatie speelt een belangrijke rol: welke pakketten zijn er op vandaag en welke transities zijn er zinvol en haalbaar? Welke bedrijfsactiviteiten doet u vandaag en hoe zal dit in de toekomst evolueren?

Zowel de All-in-one als de Best-of-breed oplossing heeft zijn eigen algemene pro’s en con’s. Deze moeten afgewogen worden ten opzichte van uw business case om een juiste beslissing te nemen. We vatten alles nog even samen:

 

All-in-one

Pro’s

 • geen (minder) integraties
 • éénzelfde lay-out (alhoewel dit niet bij alle platformen zo is)
 • eenvoudigere licentiestructuur
 • één leverancier

Con’s

 • Standaardfunctionaliteit is niet altijd toereikend: specifieke functionaliteiten in een bepaald domein kunnen ontbreken (meer kans op maatwerk, tenzij u uw manier van werken kan aanpassen)
 • Vendor lock-in

 

Best-of-breed:

Pro

 • beste oplossing voor de domeinen waarin u zich wil onderscheiden, waardoor u minder maatwerk nodig hebt in de applicatie zelf (maatwerk wordt een deel verschoven naar de integraties)
 • elk domein kan afzonderlijk groeien en implementeren
 • Con's

 • integratieplatform noodzakelijk
 • complexere licentiestructuur
 • (potentieel) meerdere leveranciers
 • elk pakket heeft zijn eigen updates met eigen frequentie (zeker in geval van cloud) waardoor veel moet getest worden (integraties)

Ondersteuning nodig?

i.deeds begeleidt je in het opstellen van jouw digitale roadmap. Daarnaast begeleiden we jou bij de selectie van het juiste All-in-One platform of de juiste combinatie van pakketten in een Best-of-Breed oplossing, én – niet onbelangrijk – de juiste implementatiepartner(s) om uw roadmap te realiseren.

Ook interessant