Insights

#WeGrow: samen groeien als kernwaarde binnen i.deeds

Wegrow

Om onze dromen te realiseren, is het belangrijk om ook te blijven groeien. Bij i.deeds nemen we dit nauw ter harte en dat merk je ook in het DNA van onze organisatie. Groei is dan ook een van de zes kernwaarden. In een complexe wereld vol verandering proberen we bij i.deeds onze eigen grenzen te verleggen en onszelf uit te dagen. Hoe we dat precies doen, leggen we je hieronder uit. 

Persoonlijke groei

Bij i.deeds zetten we uitgebreid in op de ontwikkeling van onze medewerkers. Hierbij geloven we heel sterk in een duale leercultuur, waarbij werkervaring gekoppeld wordt aan persoonlijke opleiding en coaching. Onze financiële inkomsten halen we uit de projecten die we aangaan bij onze klanten, dewelke we opnieuw aanboren om onze i.changers te laten groeien. Daarom kiezen we ook in de eerste plaats ook voor klanten en projecten waar de i.changers uitdagingen en leermomenten kunnen vinden. Daaraan gekoppeld hebben we uiteraard de i.academy waar we onze medewerkers van heel nabij opvolgen, coachen en van de gewenste opleidingen voorzien.

Met meer dan 50 opleidingen heeft onze i.academy een ruim aanbod aan technische (Power BI, Excel, programmeren…) en vaardigheidsopleidingen (talen, leiderschap, assertiviteit, time management…) specifiek afgestemd op ICT professionals. Al deze opleidingen zijn opgenomen in ons digitaal leerplatform. De opleidingen worden zo toegankelijk en faciliterend mogelijk gemaakt, waardoor maar liefst 95% van de opleidingen hybride is. Dit betekent dat ze plaats-, tijds- én niveau-onafhankelijk gevolgd kunnen worden. Alle medewerkers kiezen zelf welke opleidingen ze volgen en waar, wanneer en hoe ze dit willen doen. Zo hebben op elk moment volledige grip op hun eigen ontwikkeling. Een carrière-op-maat, maar evenzeer dus allemaal opleidingen-op-maat van de i.changers.

Academy

Persoonlijke omkadering

Uiteraard worden ze ook heel nabij opgevolgd door de i.academy en Talent Manager. Zo hebben we periodiek Groeimeetings waar we hun interesses en ambities afstemmen met hun persoonlijke ontwikkelingsplan. Dit persoonlijke ontwikkelingsplan is de draaischijf van hun groeitraject. Het wordt merkwaardig genoeg al opgemaakt tijdens het sollicitatieproces van de kandidaat, meer bepaald tijdens een volledig assessment. Geen klassiek assessment en al zeker niét met de insteek om zuiver te beslissen over al dan niet aanwerving. Met het assessment maken we een nulmeting en brengen we in kaart waar de kandidaat op vandaag staat (kennis, vaardigheden, persoonlijkheid, interesses) om dit vervolgens af te toetsen met waar de kandidaat in de toekomst naartoe wil groeien. Op basis hiervan maken we dan een persoonlijk ontwikkelingsplan en groeitraject op die we als loopbaanvoorstel aan de kandidaten overbrengen.

De opvolging van het persoonlijke ontwikkelingsplan gebeurt zowel formeel als informeel. Informeel bij vragen en laagdrempelig overleg, maar evenzeer zijn er periodiek groeimeetings waar de medewerker in gesprek gaat met de Talent Manager en Business Manager. Onze groeimeetings zijn een mooie weerspiegeling van onze #WeCare-waardeVanuit een 360°-aanpak gaan we in dialoog met de medewerker. We blikken terug op de voorgaande maanden en dit zowel op vlak van gevoel, rol, doelen, skills en waarden. Het gesprek geeft de medewerker een goed idee van zijn/haar evolutie en polst ook naar het welzijn van de medewerker. Een groeimeeting blikt niet alleen terug, maar kijkt vooral vooruit.

Bouwen aan i.deeds

We zijn ongelofelijk trots met het groeiverhaal dat we met i.deeds al hebben doorgemaakt. We zetten ons ten volle in voor de medewerkers en ze waarderen dit ook. We investeren heel sterk in de interne organisatie met maar liefst 20 Homebase-medewerkers die instaan voor het aantrekken én opvolgen van onze medewerkers. Een verhouding van maar liefst 1 op 5 medewerkers. Uniek!

In het afgelopen jaar zijn we heel erg gegroeid en dat is pas mogelijk door de hulp van onze i.changers. Enerzijds vanuit hun persoonlijke groei, maar evenzeer hun intrapreneurship. De i.changers voelen zich actief betrokken en denken dan ook heel erg mee met de organisatie. Wat is i.deeds? Waar willen we naartoe en hoe raken we daar, samen? We hebben er bewust voor gekozen om een wendbare organisatie neer te zetten die kan aangepast worden aan veranderende omstandigheden, maar evenzeer kan gekneed worden naar het beeld van de i.changers zelf. We zijn er voor hen, dus hun bijdrage en stem is fundamenteel belangrijk. Met initiatieven zoals de focusgroepen en interne bevragingen houden we de vinger aan de pols en kunnen we snel schakelen waar nodig.

Zin om ons team te versterken?